Google-leergang vernieuwing wiskundeonderwijs
De voorbereiding op de vernieuwde wiskunde-examenprogramma’s

Over de leergang

Het wiskundeonderwijs vernieuwt steeds: leraren en secties ontwikkelen zelf lesmateriaal, ict en nieuwe media bieden mogelijkheden voor nieuwe manieren van lesgeven, en de praktische toepassing van wiskunde wordt meer en meer geïntegreerd. Met de komst van de nieuwe examenprogramma’s in augustus 2015 wordt een impuls gegeven aan die ontwikkelingen. Samen met de nieuwe kaders komen er ook mogelijkheden om die kaders een eigen invulling te geven. Hoe gaat uw sectie de vakvernieuwing vormgeven? Hoe geeft u de beroepspraktijk daarin een plek? Welke mogelijkheden zou u willen benutten? En waar haalt u de kennis om hiermee aan de slag te gaan?

Google heeft het Platform Bèta Techniek financiële middelen gegeven om het wiskundeonderwijs te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen. Om wiskunde-secties te helpen met de aanstaande vernieuwingen in de examenprogramma’s neemt het Platform het initiatief voor de Google-leergang wiskunde: een intensieve en rijke training waardoor wiskundesecties niet alleen beter in staat zijn zich de eisen van de nieuwe examenprogramma eigen te maken, maar ook de eigen invulling daarvan vorm te geven. Deze leergang biedt u als docent/vaksectie wiskunde de mogelijkheid om met uw ambities en vernieuwingen van het onderwijs aan de slag te gaan.

Doel van de leergang
Het belangrijkste doel van de leergang is om vaksecties wiskunde gezamenlijk aan de slag te laten gaan met vernieuwend wiskundeonderwijs met focus op de beroepspraktijk, en zich tegelijkertijd optimaal te laten voorbereiden op de nieuwe examenprogramma’s in havo en vwo. Tijdens vijf bijeenkomsten krijgt u informatie en kennis aangeboden om goed zicht te krijgen op de examenprogramma’s, op hoe wiskunde in bedrijfsleven en in wetenschap een plek heeft, en hoe u van daaruit uw eigen invulling kunt geven.

Naast deskundigen van SLO en het Freudenthal Instituut zullen ook experts uit wetenschap en bedrijfsleven de materie verdiepen en verrijken. Aansluitend bij de examenprogramma’s wordt een aantal onderwerpen nader uitgediept, zoals analytische meetkunde, statistiek met grote databestanden en wiskundige denkactiviteiten. Ook besteden we aandacht aan wiskunde in de maatschappij en het bedrijfsleven.

Door met Platform Wiskunde Nederland en de vaksteunpunten samen te werken kijken we ook naar de toekomst. Inzichten, kennis en materiaal uit deze leergang zullen worden gebruikt in de reguliere nascholing die deze partijen vanaf schooljaar 2014 - 2015 zullen verzorgen. Naast de Google-leergang zijn er dus tal van mogelijkheden om met de vernieuwing aan de slag te gaan.

Het traject

De leergang bestaat uit vier onderdelen:
1. de praktische toepassing van wiskunde,
2. de nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde,
3. inhoudelijke verdieping, en
4. ontwikkeling van lesmateriaal/modules.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van ervaren deskundigen van onder andere het Freudenthal Instituut.

Vier edities
De leergang kent vier - regionaal georganiseerde - edities. Hieronder vindt u waar en wanneer deze edities plaatsvinden.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor de leergang

Leergang afgesloten

De leergang is afgesloten, kennis en materialen komen/zijn beschikbaar.
Lees verder...

Contact

Leergang Wiskunde
Lange Voorhout 20,
2514 EE Den Haag
Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Tel 070-3119711
Fax 070-3119710
Email info@leergangwiskunde.nl