Google-leergang vernieuwing wiskundeonderwijs
De voorbereiding op de vernieuwde wiskunde-examenprogramma’s

Kennis

In het schooljaar 2013 - 2014 gaan ongeveer 100 docenten aan de slag met de leergang. Daarmee kunnen ze hun secties voorbereiden op de nieuwe examenprogramma's. Om de kennis binnen de leergang breder te verspreiden is een aantal zaken ontwikkeld.

Hieronder vindt u de thema's die tijdens de leergang worden behandeld. Elk thema is hieronder ingeleid met een korte kennisclip. Daarna vindt u relevante documentatie op dat thema.

Het gaat om de volgende thema's:

  • Nieuwe examenprogramma's
  • Wiskundige denkactiviteiten
  • Statistiek / grote datasets
  • Analytische meetkunde
  • Authentieke toepassingen en beroepsperspectief

Nieuwe examenprogramma's: statistiek

Relevante documenten

Boekjes CBS

  • Groot databestand beroepsbevolking.Het CBS stelt een databestand afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) ter beschikking om te oefenen met statistiek op grote databestanden.
  • Kijken naar grafieken. Module over grafieken: wat is een goede grafiek? Wat is een slechte grafiek? En hoe kan een grafiek de waarneming van de lezer beïnvloeden?
  • Peilen doe je zo. Module over peilingen: hoe herken je een goede peiling? Hoe stel je een vragenlijst op? Hoe trek je een steekproef? Wat is een betrouwbaarheidsinterval?


Syllabi concept-examenprogramma's

Pilot-materiaal statistiek havo wiskunde A

Pilot-materiaal statistiek vwo wiskunde A/C

Leergang afgesloten

De leergang is afgesloten, kennis en materialen komen/zijn beschikbaar.
Lees verder...

Contact

Leergang Wiskunde
Lange Voorhout 20,
2514 EE Den Haag
Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Tel 070-3119711
Fax 070-3119710
Email info@leergangwiskunde.nl